Centrum Wspólnoty wsi Rudniki

Wieś Rudniki

Galeria

Kontakty

Menu

Mapa

Informacja dla turystów

Historija

Kościół Św. Trójcy

Sala imprez

Puszcza Rudnicka

Bibloteka

Aktualie

Przesłuchanie

Przesłuchanie nie jest aktywny

BIBLIOTEKA
 
    Biblioteka we wsi Rudniki była otwarta 1 sierpnia 1975 roku. Od początku października 2001 roku bibliotekarz pracuje na pół etatu. W 2005 roku liczba czytelników sięgała do 212 osób. Ogółem wydanych książek było 4108 egzemplarzy.
Tu działa równierz teatr lalek „Promyczek“, który zajął trzecie miejsce w konkursie „Gdy lalka odżyje – 2003“ w Solecznikach.
    Biblioteka organizuje dla swych czytelników różnorodne imprezy: wystawy ksążek na różne tematy, konkursy rysunków i malowanek, pogadanki, konferencje czytelne. Tu również okazywana jest pomoc informacyjna dla czytelników.
    Także biblioteka zajmuje się krajoznawstwem. Zbiera materiał o historycznych wydarzeniach w okolicy i zabytkach kultury o starostwie Jaszuńskim, o znanych ludziach starostwa, organizuje wystawy krajoznawcze.
    Fundusz biblioteki – 8135 egzemplarzy literatury pięknej, historycznej, filozoficznej, jak też gazety i czsopisma w trzech językach: poliskim, litewskim, rosyjskim. 
    Otrzymane książki w bibliotece są z trzech źródeł:
1. Z Centralnej biblioteki w Solecznikach
2. Z Polski „Dar biblioteki narodowej w Warszawie“
3. Z funduszu Oddziału Oświaty 
    Na straży powyżej opisanej placówki stoi bibliotekarz Pani Czesława Stratuca
 

Więzi

Poczta Elektroniczna

Adres poczty: 

 

Hasło: 

Projekt: Puslapiai.eu

Powered by MegaTVS